Landelijk Congres Flexwonen

Op 14 oktober vond het Landelijk congres Flexwonen 2020 plaats. Provincie Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 organiseerden gezamenlijk het online congres Flexwonen.
De huidige woningmarkt voorziet onvoldoende in de vraag van een grote groep ‘spoedzoekers’. In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar andere woonvormen en een flexibel segment, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. De diverse boeiende sprekers en het veelzijdig inspiratieaanbod maakte het tot een succesvolle dag.

  • Een huiselijke sfeer

  • 32 sprekers

  • 2 flexperience rondes

  • 900 deelnemers

  • Zoom verbinding