Planning herinrichting Stationsplein Noord & Stationsweg

Planning herinrichting Stationsplein Noord & Stationsweg

Op 15 maart 2019 is de realisatie van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van Stationsplein Noord en de Stationsweg officieel gestart. De verwachtingen zijn dat alle werkzaamheden afgerond zijn medio 2020. Tijdens de werkzaamheden zullen de samenwerkende partijen er alles aan doen om het noordelijke stationsgebied goed bereikbaar te houden voor iedereen.

Wij houden u graag op de hoogte van de bereikbaarheid van Theater Buitensoos tijdens de werkzaamheden.
Voor alle gasten die met het openbaar vervoer of de fiets komen zullen Theater Buitensoos en het station altijd goed bereikbaar blijven. Het autoverkeer ondervindt mogelijk wel hinder. Tijdens de bouw van de fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein. Zowel de Westerlaan, Oosterlaan als de Terborchstraat zullen tijdens deze werkzaamheden doodlopend zijn, hierdoor zal het
Stationsplein dus niet per auto bereikbaar zijn. De parkeergarage en het parkeerterrein zijn gewoon bereikbaar!

Op dit moment zijn de volgende werkzaamheden gepland.

 

6 mei – 23 mei

In de periode van maandag 6 mei t/m woensdag 23 mei worden werkzaamheden uitgevoerd naast het station ter hoogte van Smullers. Hier wordt het riool vervangen. Het werkgebied wordt afgezet met bouwhekken. De toegangspoortjes naar het treinstation toe blijven goed bereikbaar voor reizigers. In deze periode draait er een pomp om deze werkzaamheden droog uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt een extra stille bronneringspomp ingezet om geluidoverlast te voorkomen.

 

16 mei

Vanaf donderdag 16 mei 2019 wordt het Stationsplein voor een langere periode afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het autoverkeer wordt via de buitenring van Zwolle en de A28 omgeleid. Verkeersregelaars begeleiden in de eerste periode het verkeer ter plaatse. De nieuwe verkeerssituatie is als volgt:

  • Gedurende de bouw van de fietsenstalling is het gehele Stationsplein werkterrein.
  • Het Stationsplein is niet per auto bereikbaar.
  • Er is een bypass vanaf de Stationsweg naar de Westerlaan, voor auto’s geldt hier eenrichtingsverkeer.
  • Tijdens de werkzaamheden is in de Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan.
  • De Van Karnebeektunnel is tijdens de bouwwerkzaamheden tijdelijk opengesteld als eenrichtingsverkeer voor auto’s vanaf Assendorp die richting de A28 en Zwolle Zuid rijden.
  • Verkeersmaatregelen
  • Tijdelijke verkeerssituatie

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de bereikbaarheid tijdens uw bijeenkomst, bel of mail gerust!
038 – 426 02 60
welkom@theaterbuitensoos.nl