Algemene voorwaarden

Optiebeleid & annuleringsvoorwaarden

 • Aan een optionele reservering zit je nooit vast, deze kan je dus te allen tijde kosteloos annuleren.
 • De optietermijn is altijd in overleg met jou.
 • Wij annuleren jouw optionele reservering nooit zonder overleg met jou.
 • Wanneer je nog niet zeker bent over de exacte invulling of datum van jouw evenement dan werken we graag meerdere scenario’s / opties voor je uit of zetten we meerdere data voor je in optie.
 • Wanneer we een andere aanvraag hebben voor dezelfde datum als waarop jouw evenement gepland staat dan gaan we altijd in overleg met jou en heb je 48 uur de tijd om jouw evenement definitief te maken, te verplaatsen naar een andere beschikbare datum of als tweede optie te laten staan.
 • Op het moment dat je jouw evenement definitief wenst te maken, maar nog geen zekerheid hebt over het daadwerkelijke aantal gasten, dan adviseren we je om op een lager aantal gasten het evenement definitief te maken. We houden vervolgens contact met elkaar over het aantal aanmeldingen en hogen het aantal gasten desgewenst op.
 • Vanaf definitief maken van het evenement, zodra je mondeling hebt aangegeven dat wij definitief het evenement voor jou mogen verzorgen danwel als je de offerte voor akkoord hebt getekend; gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden:
  – Zaalhuur tot 6 maanden 50%
  – <6 maanden tot 3 maanden zaalhuur 100% overig 25%
  – <3 maanden overig 35%
  – <2 maanden overig 50%
  – <1 maand overig 75%
  – <14 dagen overig 100%
  – Tot 48 uur voor aanvang van het evenement mag je nog 10% van het gastenaantal kosteloos annuleren

Uniforme voorwaarden Horeca (UVH)

Op alle bij Theater Buitensoos gemaakte reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca en de aanvullende leveringsvoorwaarden van Theater Buitensoos van toepassing. Heeft u naar aanleiding van onze voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact op.
Lees hier de uniforme voorwaarden:

Aanvullende leveringsvoorwaarden

Theater Buitensoos hanteert de volgende aanvullende leveringsvoorwaarden op bovenstaande Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Versie: Kd.1.30.01.23

Prijswijzigingen
Alle aangegeven prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen per seizoen. Theater Buitensoos behoudt zich het recht voor om, als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen, prijzen tussentijds aan te passen.

Betalingscondities
Alle prijzen zijn gebaseerd op collectieve betaling. Betaling zal geschieden binnen twee weken na factuurdatum. Er wordt € 6,50 incl. btw administratiekosten per factuur in rekening gebracht voor facturen onder € 250,00 incl. btw en € 12,50 incl. btw voor facturen boven € 250,00 incl. btw.

Aanbetalingen en kredietcheck
• Indien er een particuliere aanvraag of een aanvraag vanuit het buitenland wordt gedaan, dient 100% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan.
• Indien de geschatte reserveringswaarde van zakelijke bijeenkomsten per bijeenkomst meer dan € 7.500,- bedraagt, dient 80% van het begrote bedrag vooraf te worden voldaan.
• Indien de kredietcheck anders uitwijst, kan het plafondbedrag lager liggen dan € 7.500,- en wijzigt het aan te betalen bedrag naar 100% van het begrote bedrag. Na het mondeling dan wel schriftelijk bevestigen van de reservering ontvangt u de pro forma.

Groepsreserveringen

Theater Buitensoos beschouwt alle reserveringen conform UVH artikel 9.1.2 als een groepsreservering, ongeacht het aantal deelnemers. Hierdoor zijn op alle reserveringen alle bepalingen voor groepen van toepassing.

Wijzigen van het aantal personen

Wijzigen in aantallen tot een maximum van 10% van de reservering kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden doorgegeven.
• Bij annulering van meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal gereserveerde personen brengen we voor het aantal personen dat dit percentage overschrijdt 100% annuleringskosten in rekening.
• Bij annulering van het aantal personen minder dan 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij het origineel gereserveerde aantal personen in rekening.
Wijziging in het aantal personen kan wijziging van de in de opdrachtbevestiging genoemde zaalnamen en of categorieën ten gevolge hebben.

Annuleringen
Theater Buitensoos garandeert haar klanten de volgende uitzonderingen als toevoeging op artikel 9.4.2. en 9.4.3. van de UVH:
Een annulering kan altijd voorkomen. Heel vervelend voor ons maar natuurlijk ook voor u. En dan krijgt u ook nog conform de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) annuleringskosten doorbelast. Want afhankelijk van het tijdstip van annuleren brengen wij, vanzelfsprekend, (een deel van) de gederfde inkomsten en gemaakte kosten in rekening. We hebben de zaal of zalen speciaal voor u vrij gehouden en in sommige gevallen al het nodige ingekocht. Echter Theater Buitensoos gaat anders om met de annuleringsvoorwaarden van de UVH dan u gewend bent.

Voor alle reserveringen geldt het volgende:

1. herplaatsing
U annuleert tot 2 weken vóór aanvang een bijeenkomst met een reserveringswaarde tot € 2.500, maar deze bijeenkomst herplaatst u direct, naar een later tijdstip binnen 30 dagen bij dezelfde locatie. We spreken van een herplaatsing. In dit geval krijgt u geen annuleringskosten doorbelast. Gaat ook deze latere bijeenkomst niet door, dan ontvangt u alsnog een annuleringsfactuur van de originele reservering.

2. wederverkoop
Theater Buitensoos kan voor dezelfde datum en tegen eenzelfde reserveringswaarde als uw geannuleerde bijeenkomst een vervangende bijeenkomst reserveren. We spreken over een wederverkoop. In dit geval ontvangt u van ons na afloop van die bijeenkomst een creditnota voor de annuleringsfactuur die aan u is opgestuurd. We willen niet over uw rug twee keer geld verdienen aan een bijeenkomst.

Consumptie
Het is niet toegestaan zonder overleg met Theater Buitensoos meegebrachte eet- en drinkwaren te verstrekken en/of nuttigen.